Bekkenfysiotherapie

De fysiotherapeutische behandeling.

De bekkenfysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut. Alléén de geregistreerde bekkenfysiotherapeut is bevoegd om alle handelingen met betrekking tot de bekkenfysiotherapie uit te voeren. Een behandeling bij incontinentie door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut valt dan ook onder de basisverzekering.
Naast de behandeling van bekkenbodemklachten is ze tevens gespecialiseerd in bekken- en lage rugklachten en klachten rondom zwangerschap, bevalling en menopauze.
Sinds 2004 staan de bekkenfysiotherapeuten geregistreerd als verbijzonderde therapeuten.
De patiënt mag rechtstreeks naar de bekkenfysiotherapeut, met de Direkte Toegankelijkheid wordt er een screening gedaan van de klachten.

De bekkenbodem.

Met de bekkenbodem wordt de groep spieren bedoeld, die het bekken aan de onderkant afsluit. Zij geven steun aan de buik- en bekkenorganen, verzorgen de doorlating van urine en ontlasting en zijn tevens van belang bij de seksualiteit.

De spieren moeten goed kunnen aanspannen om:

 • de urine en ontlasting bij aandrang op te kunnen houden
 • de aandrang te laten verdwijnen en toiletbezoek evt. kunnen uitstellen.

Dit alles moeten de bekkenbodemspieren met de juiste kracht en op het juiste moment doen.

Bij hoesten, niezen of bukken en tillen ontstaat er een hogere druk in de buikholte en die moet door een goede activiteit van de bekkenbodem worden opgevangen.
Problemen kunnen optreden als:

 • de bekkenbodemspieren te zwak of te gespannen zijn
 • de bekkenbodemspieren niet op de goede manier of op het juiste moment kunnen aanspannen of ontspannen.

Op het moment dat er klachten ontstaan, zal men zich de bekkenbodemspieren weer bewust moeten worden om ze functioneel te kunnen gebruiken.

De klachten.

Vrouwen, mannen en ook kinderen kunnen problemen krijgen doordat de bekkenbodem niet (goed) functioneert. Dit kan na één of meerdere bevallingen, een buikoperatie, een prostaatoperatie, na de menopauze, e.d.
Soms hangen de klachten samen met medicijngebruik of met een ziekte.
Ook psychische factoren kunnen een rol spelen in het ontstaan van klachten, zoals
onderdrukte emoties, spanningen en zware mentale belasting.

Enkele veel voorkomende bekkenbodemklachten zijn:

 • Ongewild urineverlies bij inspanning.
 • Van enkele druppels tot scheutjes verlies. (stress=druk incontinentie)
 • Veelvuldig optredende, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen.
 • Al of niet gepaard gaande met urine verlies.(urge=drang incontinentie)
 • Ongewild verlies van ontlasting. (faecale incontinentie)
 • Het bij herhaling slechts moeizaam kwijt kunnen van ontlasting. (obstipatie)
 • Klachten als gevolg van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen.
 • Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • Seksuologische problemen, zoals bijv. vaginisme, erectie stoornissen, pijn bij het vrijen
 • Chronische prostatitis.

Wat u kunt verwachten. 

Bij de eerste intake zal uitgebreid worden ingaan op uw klachten om een indruk te krijgen van de aard en ernst van uw klachten plus de mate waarin de klachten uw leven beïnvloeden.
Wij zullen u uitgebreid informeren over de oorzaak en de gevolgen van uw problematiek en de samenhang met de bekkenbodem.
Persoonlijke adviezen over o.a drinken, voeding, beweging,  toilethoudingen en toiletgedrag vallen ook hieronder.

Misschien wordt u gevraagd uw toiletgedrag in een lijst in te vullen, de zgn. mictielijst.
Na de intake en een onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld.
Middels allerlei oefeningen zoals bewustwordings-, kracht-, coördinatie- en ontspanningsoefeningen leert u weer baas te worden over uw eigen bekkenbodem.

Meting van de bekkenbodemactiviteit kan doormiddel van een Myofeedbackapparaat. Dit is een speciaal apparaat, waarmee de activiteit van de bekkenbodemspieren op een beeldscherm zichtbaar gemaakt wordt. Middels deze techniek kan het functioneren van uw bekkenbodem in kaart gebracht worden. Tevens kunt u objectief volgen hoe uw voortuitgang is.

Vergoeding.

Alléén de behandelingen bij incontinentie verricht door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut worden negen keer door uw zorgverzekekaar uit de basisverzekering vergoed. Hiervoor is geen verwijzing nodig. Verdere vergoedingen voor bekkenfysiotherapie staan in de polis van uw aanvullende verzekering.