Diabetes

Diabetes

Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een chronische stofwisselingsziekte. Bij diabetes ontstaat door een tekort aan insuline, of een gebrekkige werking hiervan, een verhoogd bloedglucosegehalte. Naar schatting leven in Nederland ongeveer 600.000 mensen met diabetes.  Diabetes mellitus kan verschillende oorzaken en uitingvormen hebben en kan aan de hand hiervan in vier verschillende categorieën worden onderdverdeeld:

Diabetes mellitus type 1

Diabetes mellitus type 2

Zwangerschap diabetes

Diabetes mellitus gepaard gaand met / of het gevolg van bepaalde ziekten of medicijnen

Diabetes mellitus type 1 komt voor bij alle leeftijden, met name bij jongeren. Bij type 1 diabetes leidt een auto-immuunproces tot vernietiging van de insulineprocurende de eilandjes van langerhans (cellen in de alvleesklier). De oorzaak van dit proces is nog grotendeels onbekend. Mensen met type 1 diabetes hebben dagelijks insuline nodig. 

Diabetes mellitus type 2 of ouderdomsdiabetes treedt meestal pas op na het dertigste levensjaar en is de meest voorkomende vorm van diabetes. Ook jongere patiënten worden steeds meer met Diabetes mellitus type 2 gediagnosticeerd, waardoor de term ‘ouderdomsdiabetes’ niet altijd meer erg toepasselijk is. Bij dit type diabetes wordt vaak nog wel insuline geproduceerd, maar het lichaam is hier minder gevoelig voor geworden. Voornamelijk is de oorzaak overgewicht en gebrek aan beweging, echter erfelijke factoren kunnen mogelijk ook een rol spelen. 

Symptomen & complicaties

Bij langdurig hoge bloedsuikers kunnen klachten ontstaan. Tot de symptomen behoren bijna altijd suiker in de urine en een verhoogd bloedglucosegehalte, vaak dorst en vermeerderde uitscheiding van urine,  schimmelinfecties, zwakte of vermoeidheid, huidinfecties,slecht helende wondjes, dubbel zien, sufheid en soms ook vaat- en zenuwafwijkingen.

Het verloop van diabetes mellitus type 2 is vaak sluipend en de klachten zijn in het begin vaak gering. Mogelijke gevolgen op termijn zijn bloedvat- en zenuwbeschadigingen die kunnen leiden tot:

 • hart- en vaatziekten (vernauwing/afsluiting)
 • slagaderverkalking
 • hoge bloeddruk
 • geen/verminderde aanpassing van de hartslag bij inspanning (autonome neuropathie)
 • complicaties met de voeten (diabetische voet)
 • verminderd gevoel in handen en voeten ( doofheid/prikkeling, perifere neuropathie)
 • krachtsverlies in handen en voeten (klapvoet, perifere neuropathie)
 • impotentie bij mannen
 • afwijkingen in het oog (netvliesbeschadigingen kunnen leiden tot blindheid)
 • nierafwijkingen (nefropathie)

Hoe wordt diabetes behandeld?

Diabetes gaat niet over, maar kan gelukkig goed worden behandeld. De behandeling van diabetes is gericht op het verlagen (reguleren) van de bloedglucose. Deze behandeling zal in de praktijk levenslang nodig zijn.

Het soort behandeling hangt af van het type diabetes. U kunt zelf veel invloed hebben op de hoeveelheid glucose in uw bloed. In veel gevallen van diabetes type 2  kan worden volstaan met veel bewegen en gezond eten en zijn dus maar beperkt medicijnen nodig. Overgewicht is een belangrijke oorzaak voor het ontwikkelen van diabetes type 2. In de behandeling van diabetes type 2 is gewichtsafname dan ook een belangrijk aandachtspunt; wie afvalt, hoeft soms veel minder medicijnen meer te gebruiken. Als u leert uw bloedglucose zo normaal mogelijk (tussen de 4 en 8 mmol/l) te krijgen en te houden (=zelfcontrole en zelfregulatie) nemen de klachten af en zorgt u ervoor dat u zo gezond mogelijk blijft. Regelmatig contact met uw behandelaars kan u daarbij helpen.

Soms moet echter in verband met het tekort aan insuline insuline toegediend worden en/of moeten tabletten worden geslikt die de gevoeligheid van de cellen voor insuline doen toenemen of die de alvleesklier stimuleren meer insuline te produceren. In het geval van diabetes type I moet altijd insuline gespoten worden. Daarbij geldt echter ook dat een gezonde leefstijl zoals hierboven is beschreven belangrijk is.

 Het Beweegprogramma

De effecten van lichamelijke inspanning bij diabetes mellitus:

Beweegactiviteiten vormen een onderdeel van een normale gezonde leefstijl. Lichamelijke inspanning heeft dan ook dezelfde positieve effecten bij mensen met diabetes mellitus als bij mensen zonder handicap of ziekte. Daarnaast zorgt bewegen echter voor specifieke gunstige effecten bij mensen met diabetes mellitus. Door regelmatig en op de juiste intensiteit te bewegen kan een duidelijk verbetering van de bloedglucose-regulatie optreden. Tevens neemt de insulinegevoeligheid toe en is er een afname van (ongunstige) vetten rondom de organen. Dit laatste is erg belangrijk omdat blijkt dat een grote groep mensen (80%) met diabetes mellitus overgewicht heeft. Op termijn betekent dit ook dat u de kans op hart- en vaatziekten verminderd.

Bewegen alleen is echter niet voldoende om gewicht te verliezen. Juiste voeding of een aangepast dieet is namelijk net zo belangrijk. Hieronder worden de belangrijkste effecten van bewegen (in combinatie met een juiste voeding) bij diabetes mellitus genoemd:

 • Gunstig effect op lichaamsgewicht en vetpercentage
 • Gunstig effect op de bloeddruk
 • Verbetering van de conditie
 • Toegenomen kracht en souplesse
 • Toename gunstig cholesterol en een afname van ongunstig cholesterol
 • Verbetering van de glucosetolerantie en insulinegevoeligheid
 • Lagere bloedglucosewaarden tijdens/na inspanning
 • Lagere hoeveelheden insuline spuiten
 • Gunstig effect op de botdichtheid
 • Vermindering van het risico op hart- en vaatziekten.

Toename in zelfrespect en gevoel van welbevinden.

 

 

 

 

 

Bron: www.diabetesfonds.nl