Kinderfysiotherapie

Naar de kinderfysiotherapeut 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. De kinderfysiotherapeut begeleidt kinderen (en hun ouders) om ze weer beter te laten functioneren. Voorbeelden waarbij de kinderfysiotherapeut mogelijk hulp kan bieden zijn:

  • Baby’s met voorkeurshouding
  • Baby’s met schedelafplatting
  • Baby’s met trage motorische ontwikkeling
  • Kinderen met motorische problemen
  • Kinderen met Autisme Spectrum Stoornis
  • Kinderen met ADHD
  • Kinderen met overgewicht
  • Kinderen met moeite met fijn-motorische activiteiten, zoals: schrijven, kralen rijgen en knippen
  • Kinderen met sportblessures
  • Kinderen met hypermobiliteit

 

De behandeling

De behandeling bestaat vooral uit oefen- en bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en verwachtingen. Er wordt gewerkt met kindvriendelijke materialen. Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat ze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school.

 

Veel klachten op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut werk daarom nauw samen met andere zorgverleners zoals de huisarts en kinderarts.

Onze kinderfysiotherapeuten: