Poliklinische revalidatiegeneeskunde

In samenwerking met Fysiotherapie Jansen van den Berg in Vorden en Poliklinische Revalidatiegeneeskunde Nederland (PRNL) bieden wij in onze praktijk ook poliklinische revalidatiegeneeskunde aan. Poliklinische revalidatiegeneeskunde kan je helpen wanneer er sprake is van een disbalans, dat wil zeggen dat de mate van je dagelijkse belasting (fysiek, psychisch of maatschappelijk) groter is dan je belastbaarheid. Dit kan zich op verschillende wijzen uiten:

 • Lichamelijk, via bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en minder conditie.
 • Psychisch, via stoornissen in bijvoorbeeld concentratie en geheugen of stemming en weerbaarheid.
 • Maatschappelijk, via problemen in je gezin / familie of op het werk.

 

Vaak is er een duidelijke oorzaak voor het optreden van een disbalans. Maar regelmatig zijn de klachten een gevolg van een optelsom van zaken (fysiek + psychisch + maatschappelijk). Een revalidatietraject kan je helpen bij het hervinden van de balans in je leven.

 

Doel van een revalidatietraject

Doel van een revalidatietraject is om de revalidant via praktische handvatten meer grip op zijn of haar leven te geven. Hiermee kan de revalidant weer meer balans in zijn / haar leven brengen. Mede afhankelijk van diagnose, geconstateerde stoornissen, beperkingen, participatieproblemen en doelstellingen van het revalidatietraject heeft de zorg niet alleen het karakter van ‘behandeld worden’, maar ook van een cursus. Hierbij wordt nagestreefd de revalidant eerst inzicht te geven in de factoren die hebben geleid tot de ontstane disbalans. Met deze kennis leert de revalidant op welke wijze hij / zij weer meer grip kan krijgen op de ervaren klachten (fysiek / psychisch) en beperkingen in het dagelijks leven.

 

Multidisciplinair team

Heb je een verwijzing van je huisarts? Dan krijg je allereerst een consult bij een revalidatiearts. De revalidatiearts beoordeelt of er een indicatie is voor een vorm van poliklinische revalidatiegeneeskunde. Dit kan via de inzet van eerstelijns behandeldisciplines, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie of ergotherapie. Is er sprake van een complexe disbalans? Dan wordt er een multidisciplinair team ingezet met hierin diverse zorgprofessionals, zoals bijvoorbeeld:

 • een fysiotherapeut.
 • een ergotherapeut.
 • een maatschappelijk werker.
 • een psycholoog.
 • een logopedist.
 • een diëtist.

 

Wanneer poliklinische revalidatiegeneeskunde?

Voorbeelden van omstandigheden waarbij zich een disbalans tussen de belasting en belastbaarheid kan gaan ontwikkelen. Klachten, stoornissen en beperkingen in het dagelijks leven:

 • Na een ongeval
 • Na een beroerte
 • Na een hersenletsel
 • Restklachten na een oncologische behandeling
 • Bij een reumatische aandoening
 • Bij een orthopedische aandoening
 • Bij een neurologische aandoening
 • Bij een hart/long aandoening
 • Bij fibromyalgie
 • Bij SOLK (somatische onbegrepen lichamelijke klachten)
 • Bij een burn-out
 • Bij een postwhiplash syndroom

 

Bovenstaande klachten en aandoeningen zijn voorbeelden. Ben je benieuwd wat een revalidatietraject in jouw geval kan betekenen? Neem dan contact met ons op!