Manuele therapie

Manuele therapie

De fysiotherapeut kan zich na de opleiding fysiotherapie gaan specialiseren in de manuele therapie. Deze opleiding duurt vier jaar. Na het behalen van het diploma kan de manueeltherapeut opgenomen worden in het register.

Wat is manueel therapie?

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Klachten voor manueel therapie

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief worden beïnvloed.
Hierbij kunt u denken aan:

  • Hoofd- en nekpijn
  • Nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
  • Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn; lage rugklachten
  • Bepaalde vormen van duizeligheid
  • Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Het eerste consult

Ook bekijkt de manueeltherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.
De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

Manueeel therapeuten

Onze manueeltherapeuten zijn allen geregistreerd en zorgen ervoor dat zij door nascholing op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen de manuele therapie. Hierdoor hebben deze gespecialiseerde fysiotherapeuten, een brede kennis van gewrichten in rug, nek, armen en benen. Zijn hierin bewegingsbeperkingen die tot klachten leiden, dan wordt de beweeglijkheid hersteld. Bij een te veel aan beweeglijkheid in de gewrichten wordt d.m.v. o.a. training gestabiliseerd. Met specifieke technieken worden binnen de manuele therapie functies hersteld, waardoor klachten verminderen.

Samen

De manueeltherapeut werkt samen met u aan het herstel van uw optimaal functioneren.

Kindermanueeltherapie

Is een specifieke manueeltherapeutische behandeling voor baby’s en kinderen met bewegingsproblemen, zoals bijvoorbeeld bij de K.I.S.S.-baby. Deze vorm van manuele therapie vergt een speciale deskundigheid en is dan ook een specialisatie binnen de manueeltherapie.

Kaak manueeltherapie

Ook de manuele therapie bij kaakklachten is een specialisatie binnen de manueeltherapie.
De behandeling richt zich op problemen in en rond het kaakgewricht. Hierbij te denken aan diagnosevormen zoals Cranio Mandibulaire Dysfunctie (CMD) of Temporo Mandibulaire Dysfunctie (TMD).

Opleiding

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding manuele therapie heeft gevolgd (gemiddeld 4 jaar). Er bestaan verschillende opleidingen tot manueel therapeut, waardoor er in visie en behandelwijze van de manueel therapeuten verschillende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden. Alle manueel therapeuten worden na hun opleiding in staat geacht gewrichtsstoornissen met de daarbij behorende problematiek te kunnen onderzoeken en indien mogelijk met manuele therapie te behandelen. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueel therapeut. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueel therapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.


Bron: Patiënten informatie folder NVMT
Voor meer info over de NVMT en geregistreerde manueel therapeuten ga naar www.nvmt.nl