Onze diensten

Diensten vrij toegangelijk

Vanaf 1 januari 2006 kan iedereen rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hoeft geen verwijzing van uw arts meer te hebben voor de specialist in beweging. In sommige gevallen kan het beter zijn om (de eerste keren) aan huis te behandelen. Hiervoor is dan wel een verwijzing van huisarts of specialist nodig waarop staat welke vorm van therapie nodig is (b.v. kinder, oedeem, geriatrie -fysiotherapie) en expliciet vermeld wordt dat de behandeling AAN HUIS gegeven dient te worden.

Therapie

Binnen de fysiotherapie en hieraan verbonden specialisaties, is het bewegingsapparaat het aangrijpingspunt om klachten terug te dringen. Klachten van en aan het bewegingsapparaat kunnen variëren van pijnklachten en/of beperkingen, die mensen vrijwel invalide kunnen maken, tot blessures bij sporters, die daardoor niet optimaal presteren. Ook kan hinder ontstaan door achterstand in de motorische ontwikkeling. Zo kunnen deze achterstanden, zoals bij baby’s/kinderen, op grond van motorische stoornissen, leiden tot leer en/of gedragsproblemen. Daarnaast richt de fysiotherapie zich op het verkrijgen of herwinnen van motorische vaardigheden, waardoor functioneren en de kwaliteit van leven verbetert.

Visie op dienstverlening

Janssen van Dijke fysiotherapeuten staat voor een patiënt gerichte aanpak, kwaliteit van zorg en doelmatigheid. Dat betekent dat het belang van de patiënt bij ons centraal staat: wij stellen alles in het werk om u behulpzaam te zijn bij het efficiënt oplossen van uw klachten.