Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut houdt zich bezig met het voorkomen en behandelen van blessures bij sporters. Daarnaast gebruikt hij sport als middel om mensen met chronische aandoeningen te helpen in het verbeteren van hun bewegingsmogelijkheden.

Accomodatie

Voor een adequate begeleiding hebben wij een grote oefenzaal (met airconditioning) en een ruim aanbod aan materiaal plus apparaten.
Hierdoor zijn wij in staat een optimaal klimaat te creëren voor herstel en trainingsschema's. Tevens bestaan er verschillende faciliteiten om testen uit te kunnen voeren. Zo beschikken wij over een isokinetisch testapparaat (om kniefuncties te onderzoeken en digitaal in kaart te brengen) en een geavanceerde test pulley (hier wordt grafisch de bewegingsanalyse vastgelegd)

Behandeling

De geregistreerde NVFSsportfysiotherapeut kan kiezen uit een scala van behandelmogeljkheden.
Oefentherapie en trainingsprogramma’s zijn een belangrijk onderdeel hierin. De therapeut zal altijd zorg dragen voor een gedoseerde opbouw met behulp van sportspecifieke trainingsmethodes. U wordt begeleid bij het bereiken van uw gewenste en haalbare doel.
De communicatielijnen met verwijzers en ander disciplines houden wij zo kort mogelijk, zodat u niet onnodig hoeft te wachten.

Preventie

Het voorkomen van een nieuwe blessure is eigenlijk nog belangrijker.
Samen met u zal de fysiotherapeut analyseren wat er is mis gegaan door bijvoorbeeld een loopanalyse te maken of de trainingsmethode/intensiteit na te lopen (overtraindheid /ongetraindheid).
Door het achterhalen van de oorzaak kan hiermee rekening gehouden worden in het revalidatieproces en een herhaling van de blessure voorkomen worden. Hiernaast kan de fysiotherapeut u adviseren over immobilisatietechnieken (tape en braces), schoeisel, kleding.

Wanneer?

Sportfysiotherapie:

  • bij sportblessure 
  • bij een chronische blessure
  • als u advies wilt over sporthervatting na een blessure
  • als u uw conditie eens wilt testen
  • als u andere vragen heeft met betrekking tot sport 

Vergoeding. Voor vergoeding gelden dezelfde regels als voor reguliere fysiotherapie.

Voor en nadelen

Sport heeft veel voordelen, maar helaas ook het nadeel van de kans op blessures. De opbrengsten van sporten zijn vele malen groter zijn dan de lasten. Dit voor zowel het individu als voor de samenleving. Er is dan ook veel aan gelegen om het aantal blessures te beperken en zo nodig te behandelen voor een spoedig herstel. De sportfysiotherapeut heeft de kennis van blessures bij diverse sporten. Dit maakt dat de sportfysiotherapeut de snelste weg voor herstel en preventieve maatregelen kan geven.
De sportfysiotherapeut begeleidt ook mensen met een chronische aandoening naar een betere conditie. Er zijn veel aandoeningen waarbij de waarde van intensief bewegen is aangetoond. Voorbeelden zijn: COPD, hart en vaatziekten, chronische lage rugklachten, osteoporose, suikerziekte, chronische vermoeidheid, overgewicht, artrose en reumatische aandoeningen. Het blijft verassend om te zien hoeveel verbetering mensen, ondanks de lichamelijke beperkingen, door bewegen nog kunnen bereiken.