Update rondom coronacrisis

Door alle ontwikkelingen in de afgelopen weken rondom de bestrijding van de coronapandemie merken wij dat patiënten en verwijzers zich afvragen wat dat betekent voor onze praktijkvoering. Daarom geven wij hierover graag verduidelijking.

 

Alle urgente zorg heeft bij ons de afgelopen weken doorgang gehad

Zo mogelijk hebben wij begeleiding van patiënten van een fysiek contact overgezet naar begeleiding op afstand, zoals met (beeld)bellen. Wij ondersteunen dit met het afleveren van materiaal aan de deur of met het sturen van een e-mail met extra informatie, aandachtspunten en oefeningen. Waar fysiek contact wel noodzakelijk zou zijn beperken wij ons alleen tot de urgente zorg. Alle urgente zorg heeft bij ons gedurende de afgelopen weken doorgang gehad.

 

Wat is urgente zorg?

Wanneer zeker is of wanneer er risico’ s zijn dat klachten (sterk) zullen verergeren of het functioneren van een patiënt in het dagelijks leven (sterk) achter uit zal gaan, is zorg urgent. Zorg is ook urgent wanneer de patiënt (oneigenlijk veel) extra hulp van anderen (zoals mantelzorg of andere hulpverlening zoals huisartsen) nodig heeft.

 

Hoe wordt urgente zorg verleend?

Bij het verlenen van deze zorg hebben wij ons handelen aangepast aan de adviezen van RIVM en GGD. Deze inzichten zijn vrijwel wekelijks bijgesteld en zo hebben wij ook wekelijks ons handelen hierin aangepast. Wat is in de aanpassingen de stand van zaken:

 • In geval van symptomen passend bij verdenking op Covid-19 bij patiënt of medewerker wordt elke vorm van fysiek contact vermeden.
 • In geval van geen symptomen:

 

 1. Alle vormen van extra persoonlijke hygiëne (RIVM, GGD) worden ingezet.
 2. Wij gaan uit van verlening van zorg met minimaal 1,5 meter afstand.
 3. Wanneer dit niet mogelijk is, zoals bij verrichting van lichamelijk onderzoek, maken wij gebruik van mondkapjes en zorgen wij voor handhygiëne (handschoenen of handalcohol).
 4. WC, douche en kleedkamer zijn afgesloten.
 5. In het pand is aangegeven waar je kan staan/lopen/zitten door middel van tape op de vloer. Dit om voldoende afstand te houden.
 6. Patiënten die in de praktijk komen, komen precies op tijd op afspraak, zodat wij de hoeveelheid mensen in het pand beheersen en de 1,5 meter kunnen waarborgen.
 7. In de oefenzaal is ook door middel van tape aangegeven hoe je 1,5 meter afstand kan bewaren. Daar waar geen 1,5 meter te garanderen is, zijn zones afgesloten.
 8. In de wachtruimte zijn tijdschriften weggenomen.
 9. Boven de balie hangt een plexiglas paneel om het contact tussen administratief personeel en patiënt veilig te kunnen laten verlopen.

 

Het is niet uitgesloten dat er in de komende weken hierin nog aanpassingen plaats zullen vinden. Voor alsnog is de reguliere praktijk voering (dus ook minder urgente zorg) opgeschort net als alle vormen van groepsbehandelingen. Wij volgen hierin het advies van het RIVM, de GGD en onze beroepsgroep het KNGF. Houd onze website in de gaten voor updates. Voor vragen zijn we dagelijks telefonisch te bereiken van 8.00 uur tot 18.00 uur.