Vergoedingen & Tarieven

Zitting € 34,85
Zitting kinderfysiotherapie € 46,10
Zitting manuele therapie € 46,10
Zitting bekkenfysiotherapie € 46,10
Zitting oedeemfysiotherapie € 46,10
Zitting geriatriefysiotherapie € 46,10
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 55,65
Telefonische zitting € 15,15
Screening € 14,30
Intake en onderzoek na screening € 54,95
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,95
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 56,80
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 47,45
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 34,25
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 28,10
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 22,35
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 19,00
Groepszitting van meer dan tien personen € 16,80
Toeslag voor uitbehandeling € 14,95
Inrichtingstoeslag € 8,20
Toeslag buiten reguliere werktijden tarief plus 50%
Instructie/ overleg ouders van de patiënt € 46,10
Niet nagekomen afspraak 80% van het tarief behorend bij het geplande consult
Eenvoudige, korte rapporten € 35,65
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 66,45
Intake/onderzoek en advies training (al of niet voor medisch fitness)
(ca 45 minuten)
€ 49,95
   
Grondgymnastiek € 4,35 per les, nota per kwartaal  
   
Algemene medisch fitness € 68,65 
   
Medisch fitness onder begeleiding en grondoefeningen  
1x per week trainen:  
abonnement voor één kwartaal € 121,10
abonnementen voor één half jaar € 232,45
abonnementen voor één jaar € 443,85
   
2x per week trainen:  
abonnement voor één kwartaal € 228,35
abonnementen voor één half jaar € 444,65
abonnementen voor één jaar

€ 863,05