Ambachtsweg 16, 7021 BT Zelhem

Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo (Gld)

De huisregels van Janssen van Dijke fysiotherapeuten zijn opgesteld voor een prettige gang van zaken en om misverstanden te voorkomen.

 • Wanneer u een afspraak heeft kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Uw therapeut komt u ophalen, zo nodig buiten als het binnen te druk voor u is.
 • Wilt u een afspraak maken dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wanneer u in de praktijk bent, kunt u zich melden door op de bel te drukken. Er komt zo spoedig mogelijk iemand bij u.
 • Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor uw persoonlijke eigendommen. Laat deze niet onbeheerd achter.
 • Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt. Wanneer u langer dan 10 minuten moet wachten, wilt u zich dan melden middels de bel bij de tochtdeuren?
 • U krijgt van ons alleen een afsprakenkaartje op verzoek. Neemt u deze elke behandeling mee voor vervolgafspraken. U kunt ook gebruik maken van de afspraken-app; U ontvangt telkens een herinnering van uw afspraak op uw telefoon.
 • Wanneer u gebruik maakt van de fitnessruimte en u werkt zich makkelijk in het zweet: neem een kleine handdoek mee, die u op het te gebruiken fitnesstoestel kunt leggen wanneer u erop plaats neemt.
 • In de fitnessruimte dient u schone schoenen te dragen.
 • Persoonlijke hygiëne wordt op prijs gesteld door zowel de therapeut als de personen die na u gebruik maken van onze ruimtes.
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd of gewijzigd te worden. Verzekeringen vergoeden geen behandelingen die niet worden uitgevoerd door ons. Bij te late afzeggingen dienen wij de behandeling derhalve bij u in rekening te brengen.
 • De tijd die wij per patiënt gereserveerd hebben bedraagt 30 minuten. (voor oefengroepen 60 min.) Houdt u er echter rekening mee dat wij binnen deze tijd de administratieve gegevens dienen te verwerken, de effectieve behandeltijd bedraagt daardoor ruim 20 min.
 • Bij de eerste afspraak zullen wij samen met u uw klacht inventariseren en onderzoeken. Wij proberen dit zo vlot mogelijk te doen. Desondanks kan het zijn dat wij de eerste afspraak niet aan behandeling toe komen. Een goede inventarisatie betekent echter veelal dat u op de lange termijn minder behandelingen nodig zult hebben.
 • Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren. Neemt u bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs mee. Verder werken wij met uw BSN-nummer om uw adres en verzekeringsgegevens op te vragen.
 • Wanneer uw verandert van adres of verzekering, wilt u ons hiervan dan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen?
 • Wij helpen u graag om uit te zoeken hoeveel therapie u vergoed krijgt door uw verzekeraar. Als u in een kalenderjaar al behandelingen heeft gehad bij een andere fysiotherapeut is het praktisch voor de telling dat u ons daarover informeert en u voorkomt daarmee dat u een nota krijgt aan het einde van de maand over de behandelingen die niet meer vergoed worden.
 • Wij wijzen u erop dat u zelf de eindverantwoordelijkheid blijft dragen ten aanzien van het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt via uw verzekering.
 • Bent u niet aanvullend verzekerd of heeft u meer behandelingen genoten dan dat u vergoed krijgt, dan ontvangt u van ons een nota. Als wij uw mailadres hebben dan komt de nota per mail tenzij u aangeeft dat niet te willen.
 • Indien de patiënt het proces van de intake en het onderzoek heeft doorlopen, gaat deze automatisch akkoord met het verwerken van zijn of haar data. Dit houdt in dat zijn of haar gegevens (anoniem) worden gedeeld met de landelijke database fysiotherapie. Tevens wordt de patiënt benaderd voor een klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Indien de patiënt niet in aanmerking wil komen voor deze administratieve handelingen, dient hij of zij expliciet dit aan de behandelend therapeut door te geven.
 • De gratis eerste check is geen volledige intake die nodig is voor het starten van een behandelingstraject. Aan een volledige intake zitten altijd kosten verbonden.
Afspraak Maken