Ambachtsweg 16, 7021 BT Zelhem

Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo (Gld)

Patiënten met bepaalde vormen van reuma, die erg gehinderd worden door de ziekte, krijgen de komende vier jaar fysiotherapie vergoed. In de tussentijd wordt onderzocht of fysiotherapie inderdaad helpt.

Onderzoek naar langdurige oefentherapie voor mensen met ernstige RA en axiale SpA van start

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft besloten dat het onderzoek naar het effect van langdurige oefentherapie bij twee groepen reumapatiënten van start kan gaan. Het gaat om twee onderzoeken naar langdurige oefentherapie bij mensen met een ernstige vorm van reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axiale SpA). Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken wordt bepaald of langdurige oefentherapie voor deze specifieke groepen patiënten in het basispakket komt.

Blij met het besluit van de minister

Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen van ReumaNederland: “Het is een belangrijke stap richting toegankelijkheid van fysiotherapie voor mensen met reuma die dat echt nodig hebben. Let wel, het gaat om een onderzoek dat slechts voor een kleine groep mensen met ontstekingsreuma wetenschappelijk moet bewijzen dat fysiotherapie noodzakelijke zorg is en dus vergoed moet worden”.

De twee onderzoeken maken het mogelijk om het effect van langdurige oefentherapie te onderzoeken bij patiënten met RA en axiale SpA die ernstige gewrichtsschade hebben en ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren ondervinden. Het wetenschappelijke bewijs hiervoor ontbreekt nu nog.

“Na het onderzoek, dat we samen met het KNGF hebben geïnitieerd, hopen we het noodzakelijke bewijs te hebben dat langdurige oefentherapie bij deze groep patiënten werkt en daarom opgenomen moet worden in het basispakket”, aldus Sija de Jong. “Het gaat dan om een beperkte groep, terwijl wij denken dat veel meer mensen met reuma baat hebben bij fysiotherapie om goed te kunnen blijven functioneren.”

Aanmelden onderzoek en vergoeding

Het plan is nog dit najaar met de onderzoeken van start te gaan. Hiervoor wordt de medewerking gevraagd van patiënten met RA of Axiale SpA. Het gaat dus om een beperkte groep patiënten die met ernstige functiebeperkingen te maken hebben. Alleen voor de mensen die toegelaten worden tot het onderzoek, worden de fysiotherapiebehandelingen vergoed. Dit in tegenstelling tot sommige berichten in de media.

Bron: ReumaNederland.

Afspraak Maken