Hartreactivatie

Reactivatie bij hartfalen

Mensen waarbij hartfalen is vastgesteld kunnen terecht bij Janssen van Dijke fysiotherapeuten. Twee van onze fysiotherapeuten hebben zich gespecialiseerd op het gebied van hartfalen.

Samenwerking

Het programma is gebaseerd op een nauwe samenwerking met betreffende afdelingen van het ziekenhuis, hartfalenverpleegkundigen, huisartsen en diëtiste.

Doel

Doel van dit programma is:
Mensen met een hartfalen op een verantwoorde wijze te brengen naar een beter functioneren en een mogelijke verlening van de levensverwachting.

Door hartrevalidatie worden naast het bevorderen van een zo optimaal mogelijk functioneren met de aanwezige beperkingen ook de oorzaken van de aandoening positief beïnvloed. Het gaat hier om het bestrijden van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Veiligheid

In dit speciaal, door Janssen van Dijke fysiotherapeuten, ontwikkelde trainings c.q. revalidatieprogramma, zijn een aantal noodzakelijke veiligheidsmaatregelingen ingebouwd. Een goede communicatielijn tussen de praktijk en de alarmdiensten, maar ook de specialist en huisarts maken hier deel van uit.

Hartfalen

Hartfalen is de grote onbekende onder de hartziekten. Het is NIET hetzelfde als hartinfarct, hartaanval of hartstilstand. Deze hartziekten komen vaak als donderslag bij heldere hemel. HARTFALEN NIET, dat sluipt erin.
Hartfalen wil zeggen dat de pompfunctie van het hart tekort schiet. Het gevolg is dat delen van het lichaam soms onvoldoende zuurstofrijk bloed krijgen. Dit veroorzaakt uiteenlopende klachten. Om hartfalen te begrijpen, is het belangrijk om te weten hoe het hart werkt.