Long fysiotherapie

Long fysiotherapie

Is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie, waarin mensen met astma en COPD- gerelateerde klachten worden begeleid en getraind.
De afkorting COPD staat voor chronic obstructive pulmonary disease.
Onze NPI-gecertificeerde longfysiotherapeut is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van longrevalidatie. Om een goede begeleiding te kunnen waarborgen hebben wij voor de longpatiënten de beschikking over middelen zoals een saturatiemeter en dergelijke. Met deze meter wordt het zuurstof-verzadigings-percentage van het lichaam gemeten. Dit heeft tot doel om op een verantwoorde wijze verbeterings-/trainings-effecten beter te realiseren.

Begeleiding

Om optimale effecten te kunnen bereiken is het binnen deze specialisatie belangrijk goede relaties te onderhouden met andere op longgebied werkende disciplines. In het kader van de multidisciplinaire begeleiding hebben wij goede banden met ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere disciplines. Door de specifieke kennis en vaardigheden van de longfysiotherapeut, ontstaat hierdoor de meest optimale begeleiding voor de patiënt met longproblemen.

COPD

COPD is een chronische longaandoening, die in het dagelijks leven veel beperkingen kan opleveren. Als gevolg van COPD nemen inspanningsvermogen en kwaliteit van het leven sterk af. Met medicijnen is de behandeling van mensen met COPD sterk verbeterd. Ook op gebied van de lichamelijke vermogens is met gerichte training veel verbetering te bereiken.

Nauw betrokken

Mensen met COPD worden in onze praktijk door een gespecialiseerde longfysiotherapeut begeleid. Het behandeltraject, dat mensen met COPD bij ons volgen, is geprotocolleerd en wordt na de intake aan uw situatie aangepast. Wij maken dan samen met u een planning om uw gezondheidsproblemen te verbeteren. U wordt nauw betrokken in het reactivatieproces. Hiermee willen wij u, ook voor de periode na het reactivatieproces, vaardigheden meegeven waardoor u in het dagelijks leven met uw aandoening beter kunt omgaan.

Zelfredzaamheid

De aandachtspunten bij het reactivatieproces zijn: verbeteren van uithoudingsvermogen, verbeteren van spierkracht, functie verbeteren van ademhalingsspieren en verbeteren van zelfredzaamheid.

Kwaliteit van het leven

Aan het begin van het reactivatieproces maken we afspraken over het verloop van de trainingsperiode en ook over vervolgstappen na de trainingsperiode in onze praktijk. Wij willen met u bereiken, dat u na het behalen van de vooraf geformuleerde doelstellingen, deze ook kunt behouden en/of verder uitbouwen. Alles is erop gericht om uw levenskwaliteiten na het reactivatieproces op een verhoogd niveau te kunnen vasthouden.

Longgroep

U werkt aan uw reactivatie in speciale longgroepen. U traint op computer gestuurde trainingsapparatuur in een goed geoutilleerde oefenruimte.
Waar nodig begeleiden wij u individueel.

Dit longreactivatieprogramma wordt door uw verzekeraar vergoed, mits de door u gekozen polis dit voldoende dekt.

Mocht uw verzekering de fysiotherapie niet voldoende vergoeden, dan hebben wij mogelijkheden voor u om een ander trainingstraject te volgen. Vraag ons naar meer informatie.

Mocht u meer informatie willen hebben over het reactivatieprogramma, dan kunt u ons bellen of mailen.